BIP Gminy Wizna

UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO

 

UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
2. Załączniki:
- dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC
3. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu)

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:

- za wydaną decyzję - 39,00zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego),a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne wskazówki, uwagi:
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje wówczas, gdy nie zawiera on wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy.

Podstawa prawna:
Art.36 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn.zmian.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:15
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:18
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 732 razy