BIP Gminy Wizna

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCHMiejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego.
2. Dokument tożsamości (do wglądu).

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za odpis skrócony - 22,00zł
- za odpis zupełny - 33,00zł
- za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 26,00zł.

Opłatę skarbową za wydanie odpisu można uiścić w banku HEXABANK Piątnica O/Wizna lub na konto:

Urząd Gminy Wizna

HEXABANK O/WIZNA

22876210190027867220000020


Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
O dokument stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.


Podstawa prawna:
Art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 z późn.zmian.)

 

 

Pliki do pobrania:

  • podanie Data dodania: 7 wrz 2014 21:20
Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 21:17
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 21:20
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 880 razy