BIP Gminy Wizna

REJESTRACJA URODZIN

 

REJESTRACJA URODZIN

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

 

Wymagane dokumenty
1. Zgłoszenie urodzenia noworodka (wydaje służba zdrowia)
2. Gdy rodzice dziecka są małżeństwem:
- dowody osobiste rodziców
- odpis skrócony aktu małżeństwa
3. Gdy matka jest panną:
- dowód osobisty matki
- odpis skrócony aktu urodzenia matki
4. Gdy matka jest rozwiedziona, lub pozostaje w separacji:
- dowód osobisty matki
- skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa, lub orzeczonej separacji
5. Gdy matka jest wdową:
- dowód osobisty matki
- skrócony odpis aktu zgonu męża

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Zwolniono z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Urodzenie dziecka rejestruje się w USC miejsca takiego zdarzenia

Podstawa prawna:
Art.38 – 41 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn.zmianami).

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 21:12
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 21:14
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 813 razy