BIP Gminy Wizna

NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa
3. Dowody osobiste małżonków (do wglądu)

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Do 180 dni.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
USC miejsca zamieszkania Jubilatów pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.
Odznaczenia nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.

Podstawa prawna:
Art.19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dn.16.10.1992r. (Dz.U. Nr 90, poz.450 z 1992r. z późn.zmian.), Rozporządzenie Prezydenta RP z dn.15.12.2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz.2743 z późn.zmian.).

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:21
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:23
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 717 razy