BIP Gminy Wizna

Taryfa

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wizna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 7 cze 2019 14:36
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2019 14:43
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 181 razy

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Wizna z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiźnie

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 7 cze 2019 12:33
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2019 12:34
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 383 razy

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Wizna z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach Gmina Wizna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 7 cze 2019 12:31
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2019 12:33
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 187 razy

Zatwierdzenie

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wizna

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 23 maj 2019 13:30
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2019 13:55
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 345 razy


Zarządzenie nr 14/2019

z dnia 10 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 maj 2019 12:30
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 12:36
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 555 razy

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 maj 2019 09:20
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 09:22
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 478 razy

Informacja

o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 17 kwi 2019 10:25
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2019 10:28
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 745 razy


Obwieszczenia Wójta Gminy Wizna

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 5 kwi 2019 14:06
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2019 14:08
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 886 razy


Zarządzenie nr 16/2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 18 mar 2019 11:52
Data opublikowania: poniedziałek, 18 mar 2019 12:00
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1070 razyObwieszczenie

w sprawie wyznaczenia nowego terminu zebrania wyborczego sołectwa Jarnuty

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 1 mar 2019 11:54
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2019 11:58
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1240 razyZarządzenie nr 5/2019

20 luty 2019 roku

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 20 lut 2019 08:28
Data opublikowania: środa, 20 lut 2019 08:30
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1393 razy
Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy

na dzień 29 stycznia 2019 roku

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 22 sty 2019 12:51
Data opublikowania: wtorek, 22 sty 2019 12:54
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1742 razy

Informacja w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

Urząd Gminy Wizna informuje, że Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiźnie (SKR Wizna) posiada zgodę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych oraz przywóz nieczystości ciekłych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Wiźnie. Zgoda Administratora gminnej oczyszczalni ścieków w załączeniu.

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie o wyborze oferty

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 23 sie 2017 12:54
Data opublikowania: środa, 23 sie 2017 12:56
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 6254 razy


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn.„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo”

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 lip 2016 15:03
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 15:04
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9852 razy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie operacji pn.„Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III”

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 lip 2016 15:01
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 15:02
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9909 razy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie operacji pn.„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie”

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 lip 2016 14:59
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 15:01
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9936 razy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

podpisanie umowy o dofinansowaniu dla operacji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie"

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 29 lip 2016 14:47
Data opublikowania: piątek, 29 lip 2016 14:54
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 9904 razy

Ogłoszenie

o konsultacjach dla osób uzależnionych

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 13 kwi 2016 08:11
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2016 08:13
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 11010 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Data powstania: czwartek, 9 paź 2014 14:40
Data opublikowania: czwartek, 9 paź 2014 14:52
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 16426 razy

KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

 

Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
2. małżonek rodzica,
3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.).

Więcej informacji - Link do strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Data powstania: piątek, 27 cze 2014 10:45
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2014 10:46
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 17518 razyPostanowienie nr39/2012

Komisarza Wyborczego w Łomża z dnia 23 listopada 2012 w sprawie podziału Gminy Wizna na okręgi wyborcze

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2012 13:38
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2012 13:40
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 21545 razy

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2009 ROKU UDZIELONO UMORZEŃ , ODROCZEŃ ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (POWYŻEJ 500 ZŁ)

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa

z zaległości

I rata

II rata

III rata

IV rata

RAZEM

Przyczyna umorzenia

1

Mankiewicz Krzysztof, zam. Kramkowo 62

418,00

208,00

 

 

 

626,00

Ważny interes podatnika

2

Milewski Sławomir, zam. Kramkowo 50

 

367,00

183,00

 

407,00

957,00 zł

Ważny interes podatnika

3

Nitkiewicz Witold, zam. Wizna, ul. Czarnieckiego 128

 

 

279,00

 

279,00

558,00 zł

Ważny interes podatnika

 

                                                RAZEM

418,00 zł

575,00

462,00

 

686,00

2 141,00

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 25 maj 2010 11:52
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2010 12:13
Data edycji: wtorek, 25 maj 2010 12:14
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 34958 razy
Ilość edycji: 2

Ogłoszenia o zmianie PKD

 

                Wójt Gminy Wizna  informuje, iż traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) , ( Dz.U. z 2007r. Nr 251, poz.1885 z późń. zm.)

do dnia 31 grudnia 2009r. należy zmienić klasyfikację w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

                                                                                                                                                                  Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski