BIP Gminy Wizna

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

 

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
2. Załączniki:
- dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez pracownika USC
3. Dokument stwierdzający tożsamość

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:

- za wydaną decyzję - 39,00zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Inne wskazówki, uwagi:
Nie ma.

Podstawa prawna:
Art.28 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn.zmian.). 

Pliki do pobrania:

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:18
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:21
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 727 razy