BIP Gminy Wizna

USTALENIE I ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

 

USTALENIE I ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGOMiejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o odtworzenie treści aktu: (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
2. Załączniki:
- zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
- zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łódź Śródmieście o nie figurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
- zgłoszenie ewent.świadków zdarzenia
3. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:

- za wydaną decyzję - 39,00zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego),a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne wskazówki, uwagi:
Nie ma

Podstawa prawna:
Art. 34 – 35 i art.70 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn.zmian.)

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:15
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:15
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 733 razy