BIP Gminy Wizna

WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 

WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.
2. Załączniki:
- oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
3. Dokument stwierdzający tożsamość* (do wglądu)

* w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:

- za wydaną decyzję - 50,00zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni).

Tryb odwoławczy:
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni).

Inne wskazówki, uwagi:
Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania , lub ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w RP.

Podstawa prawna:
Art.73 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn.zmian.).

 

 

 

 

 

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:12
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:14
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 734 razy