BIP Gminy Wizna

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

 

OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

 

Wymagane dokumenty
1. Dowody osobiste rodziców,
2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
3. Postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku rodziców nieletnich (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich).
4. Wniosek o przyjęcie oświadczenia

 

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

 

Opłaty:
Zwolniono z opłaty skarbowejTermin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka.
W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.

Podstawa prawna:
Art. 72 – 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn.zmian.). 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:10
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:11
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 693 razy