BIP Gminy Wizna

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Do wglądu:
- dokument stwierdzający tożsamości
2. Wniosek o przyjęcie oświadczenia

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za przyjęcie oświadczenia - 11,00zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r
Nr 9, poz.59 z późn.zmian.) 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:10
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:10
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 772 razy