BIP Gminy Wizna

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄMiejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
2. w przypadku panny lub kawalera
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dokument stwierdzający tożsamość* (do wglądu) w przypadku osoby rozwiedzionej
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu
- dokument stwierdzający tożsamość* (do wglądu) w przypadku wdowy(ca)
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
- dokument stwierdzający tożsamość* (do wglądu)
* w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydane zaświadczenie - 38,00zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą ważne jest trzy miesiące od daty wydania.

Podstawa prawna:
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2100r. Nr 212, poz.1264 z późn.zmian.).


 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:09
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:10
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 658 razy