BIP Gminy Wizna

WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 

WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Miejsce załatwienia sprawy
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
2. Załączniki:
- dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Opłata skarbowa:
1. Za wydaną decyzję - 39,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy:
Wniosek do Sądu Rejonowego w Łomży w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Inne wskazówki, uwagi:
Nie ma

Podstawa prawna:
Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z
1964r. Nr 9, poz.59 z późn.zmian.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:08
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:09
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 694 razy