BIP Gminy Wizna

REJESTRACJA ZGONU

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

 

Wymagane dokumenty
1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.
4. Do wglądu:
- dokument stwierdzający tożsamość osoby sporządzającej zgon
- dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej
5. Odpis aktu urodzenia i małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania)

Gdzie odebrać formularze:
Wizna, Plac Kapitana Raginisa 35, pok. 10, II piętro

Opłaty:
Zwolniona z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
1. Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Podstawa prawna:
Art. 64 – 67 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz.1264 z późn.zmian.). 


 

Pliki do pobrania:

Data powstania: niedziela, 7 wrz 2014 20:05
Data opublikowania: niedziela, 7 wrz 2014 20:06
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 709 razy