BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. DI.271.1.4.2020 "Rozbudowa wraz z remontem boisk do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej w szkołach podstawowych Gminy Wizna"

Ogłoszenie nr 540555500-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 768406-N-2020
Data: 17/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wizna.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 15.08.2021
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: lub zakończenia: Część I: do dnia 15.10.2021 r. Część II: do dnia 15.08.2021 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: Część: 1, pkt 4)
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 15.08.2021
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 15.10.2021

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: Rozdz. II ust. V
W ogłoszeniu jest: V. TERMIN WYKONANIA Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.08.2021 r.
W ogłoszeniu powinno być: V. TERMIN WYKONANIA Wymagany termin realizacji zamówienia: Część I: do dnia 15.10.2021 r. Część II: do dnia 15.08.2021 r.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda