BIP Gminy Wizna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. GK.271.41.2019 "pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych."

Pliki do pobrania: