BIP Gminy Wizna

Zarządzenie Nr 176/18

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019.

Pliki do pobrania: