BIP Gminy Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna

GMINA WIZNA
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.6.2018                                                                             Wizna, dn. 11.07.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia:  Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna”.

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.07.2018 r., o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 238.000,00 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1
NOVUM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Cena ofertowa: 252.898,17 zł netto
Cena ofertowa: 311.064,75 zł brutto
Termin wykonania: 05.11.2018 r.
Okres gwarancji:  5 lat.

Oferta nr 2
ARGON Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl
Cena ofertowa: 183.551,00 zł netto
Cena ofertowa: 225.767,73 zł brutto
Termin wykonania: 05.11.2018 r.
Okres gwarancji:  5 lat.

Oferta nr 3
FIOR Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław
Cena ofertowa: 260.187,00 zł netto
Cena ofertowa: 320.030,01 brutto
Termin wykonania: 05.11.2018 r.
Okres gwarancji:  5 lat.

                                                                                                        WÓJT
                                                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski           

Pliki do pobrania: