BIP Gminy Wizna

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna

Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500154160-N-2018 z dnia 04-07-2018 r.

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 583089-N-2018
Data: 03/07/2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 450670002, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430   Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 219 60 18, e-mail wizna@wizna.pl, faks 86 219 60 18.
Adres strony internetowej (url): bip.wizna.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: język polski

                                                                                                      WÓJT
                                                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski