BIP Gminy Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Kramkowo, gm. Wizna

GMINA  WIZNA
pl.
kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.4.2018                                                                             Wizna, dn. 16.05.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Kramkowo, gm. Wizna”.

 

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.05.2018 r., o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 140.000,00 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 221.185,56 zł brutto
Termin wykonania: 04.10.2018 r.
Okres gwarancji:  3 lata.


Oferta nr 2
P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 239.850,00 zł brutto
Termin wykonania: 04.10.2018 r.
Okres gwarancji:  6 lat.

                                                                                         WÓJT
                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski