BIP Gminy Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi gminnej Nr 105611B Wizna – Ruś, długość 1032,25 mb, w km 0+000÷0+803,30 i 2+181,05÷2+410

GMINA  WIZNA
pl.kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GK.271.1.3.2018                                                                               Wizna, dn.  14.05.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 105611B Wizna – Ruś, długość 1032,25 mb, w km 0+000÷0+803,30 i 2+181,05÷2+410”.

 

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że:

  1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.05.2018 r., o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego;
  2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 526.000,00 zł.
  3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
Cena ofertowa: 794.703,83 zł brutto
Termin wykonania: 05.11.2018 r.
Okres gwarancji:  5 lat.                                    

                                                              

                                                                                                           WÓJT
                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski           

Data powstania: poniedziałek, 14 maj 2018 14:17
Data opublikowania: poniedziałek, 14 maj 2018 14:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 418 razy