BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie opróżniania przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb)

Urząd Gminy Wizna informuje, iż w przypadku trudności związanych z opróżnianiem przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb), należy zgłosić takie sytuacje do Urzędu Gminy telefonicznie (86 219 60 18 wew. 11), za pomocą poczty elektronicznej (odpady@wizna.pl), bądź osobiście w Urzędzie (pokój nr 2).