BIP Gminy Wizna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przebudowa drogi gminnej Nr 172008B w miejscowości Janczewo

GK.271.1.1.2018                                                                                Wizna, dn.  05.02.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 172008B w miejscowości Wizna”

 

Zamawiający, Gmina Wizna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że:
1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.02.2018 r., o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego;
2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 488.000,00 zł;
3. do wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo
Cena ofertowa: 559.149,77 zł brutto
Termin wykonania: 28.09.2018 r.
Okres gwarancji:  6 lat.

Oferta nr 2
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Cena ofertowa: 544.560,18 zł brutto
Termin wykonania: 28.09.2018 r.
Okres gwarancji: 5 lat.

                                                                                                         wz. Wójta
                                                                                                  mgr Józef Gawroński
                                                                                                     Sekretarz Gminy

Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2018 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2018 13:34
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 391 razy