BIP Gminy Wizna

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych publicznych w 2018 roku

GK. 271.1.2018                                                                                 Wizna, dn. 15.01.2018 r.

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH  W  2018  ROKU

 

                Gmina Wizna, działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane,

dostawy, usługi)

Przewidywany tryb

lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

w ujęciu kwartalnym

1

2

3

4

5

6

1.

Przebudowa  drogi gminnej Nr 172008B w miejscowości Janczewo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

460.000,00

I  kwartał

2.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Bronowo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

230.000,00

I  kwartał

3.

Przebudowa drogi gminnej Nr 172031B – ul. Zastodolna w Wiźnie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

250.000,00

I  kwartał

4.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kramkowo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

280.000,00

II kwartał

5.

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr  172032B

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

900.000,00

II kwartał

6.

Przebudowa świetlicy wiejskiej  w budynku wielofunkcyjnym na cele świetlicy środowiskowej

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

180.000,00

II kwartał

7.

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w gminie Wizna

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

230.000,00

III kwartał

8.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiźnica

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

280.000,00

II kwartał

9.

Przebudowa drogi gminnej  Nr 105611B  Wizna - Ruś

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

500.000,00

II kwartał

10.

Przebudowa drogi gminnej Nr 172018B w miejscowości Wierciszewo

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

125.000,00

II kwartał

11.

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna

dostawa

przetarg nieograniczony

180.000,00

III  kwartał

12.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna

usługa

przetarg nieograniczony

350.000,00

IV  kwartał

13.

Zakup samochodu osobowego dla OSP Wizna

dostawa

przetarg nieograniczony

120.000,00

III kwartał


                                                                                                                  WÓJT
                                                                                                   dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2018 10:12
Data opublikowania: poniedziałek, 15 sty 2018 10:16
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 564 razy