BIP Gminy Wizna

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

· Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiźnie, ul. Łomżyńska 3, 18-430 Wizna,

· Przedsiębiorstwo Usługowe „GOSIA” Małgorzata Chylińska, Mrówki 8, 18-430 Wizna