BIP Gminy Wizna

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.5.2020

zakup destruktu betonowego z kosztami transportu na drogi gminy Wizna

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.4.2020

Opracowanie materiałów zgłoszeniowych niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych na drogach na terenie gminy Wizna

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.3.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg publicznych na terenie gminy Wizna

Pliki do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GP.271.1.2020: "Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2020"

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.1.2020

Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2020

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.2020

dot.: „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych”

Pliki do pobrania: