BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA Nr XX/75/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.

2004-05-05 14:04 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XX/75/04 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu wykonania budżetu za rok 2003.

Przejdź do wiadomości