BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z późn. zm. z 2002r Dz.U 23,poz.220, Dz.U. Nr 62, poz

2009-08-11 12:28 - Dodanie nowej wiadomości: Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z późn. zm. z 2002r Dz.U 23,poz.220, Dz.U. Nr 62, poz

Przejdź do wiadomości