BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2021-05-20 14:57 - Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r

2021-05-20 15:00 - Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r

Przejdź do wiadomości