BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wniosek o wydanie/zmianę* zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

2019-08-13 07:30 - Dodanie nowej wiadomości: Wniosek

2019-08-13 07:32 - Edycja wiadomości Wniosek

Przejdź do wiadomości