BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR LV/400/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.

2024-02-02 15:04 - Dodanie nowej wiadomości: CHWAŁA NR LV/400/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na zakup karetki transportowej.

Przejdź do wiadomości