BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 260/2024 z dnia 29 stycznia 2024

2024-01-29 15:11 - Dodanie nowej wiadomości: 260/2024 z dnia 29 stycznia 2024 w sprawie: podania informacji o kryteriach ,liczbie punktów i rodzajach dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

Przejdź do wiadomości