BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 259/2024 z dnia 29 stycznia 2024

2024-01-29 15:10 - Dodanie nowej wiadomości: 259/2024 z dnia 29 stycznia 2024 w sprawie: podania informacji o kryteriach naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

Przejdź do wiadomości