BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 256/2024 z dnia 29 stycznia 2024

2024-01-29 15:06 - Dodanie nowej wiadomości: 256/2024 z dnia 29 stycznia 2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Przejdź do wiadomości