BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXV/191/ 2021 z dnia 31 marca 2021 rok

2021-04-09 10:48 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/191/ 2021 z dnia 31 marca 2021 rok w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Przejdź do wiadomości