BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o podmiotach świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2017-01-27 11:14 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o podmiotach świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystośći ciekłych

Przejdź do wiadomości