BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXX/149/17 z dnia 18 lipca 2017 roku

2017-09-12 10:26 - Dodanie nowej wiadomości: XXX/149/17 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Łomży dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie zmiany uchwały nr XXV/129/13 Rady Gminy Wizna z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wizna

Przejdź do wiadomości