BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą DZ E N I E Nr 117 / 17 z dnia 26 czerwca 2017 r.

2017-07-05 08:37 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą DZ E N I E Nr 117 / 17 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do OSP Bronowo”.

Przejdź do wiadomości