BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 80 /04 z dnia 19 sierpnia 2004r.

2004-09-09 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 80 /04 z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości