BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2017-01-05 21:29 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej sprzętu będącego na stanie konserwatora OSP.

2017-01-05 21:35 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej sprzętu będącego na stanie konserwatora OSP.

Przejdź do wiadomości