BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXIV/118/16 z dnia 28 GRUDNIA 2016R.

2017-01-05 21:13 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXIV/118/16 z dnia 28 GRUDNIA 2016R. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Przejdź do wiadomości