BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA Nr XXIV/115/16 z dnia 28 grudnia 2016r

2017-01-02 11:15 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A nr XXIV/115/16 z dnia 28 grudnia 2016r w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wizna na lata 2017-2020

Przejdź do wiadomości