BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 11 maja 2007

Wiadomości

OGłOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Dodanie nowej wiadomości: OGłOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 18 /07

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 18 /07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 maja 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Z A R Z Ą D Z E N I E nr 11/07 z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Z A R Z Ą D Z E N I E nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Z A R Z Ą D Z E N I E nr 10/07 z dnia 07 maja 2007r w sprawie: w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Z A R Z Ą D Z E N I E nr 12/07 z dnia 11 maja 2007r. w sprawie: w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiźnie. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 z dnia 11 maja 2007 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 11/07 z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/07 z dnia 07 maja 2007r

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 10/07 z dnia 07 maja 2007r w sprawie: w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 10 listopada 2006r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr. 8 z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie: stosowania okularów korygujących wzrok - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06 z dnia 28 lipca 2006r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06 z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie: ustalenia zasad wysyłania upomnień podatnikom - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 z dnia 11 maja 2007 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 11/07 z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10/07 z dnia 07 maja 2007r

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 10/07 z dnia 07 maja 2007r w sprawie: w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr7 /07 z dnia 30 marca 2007

Edycja wiadomości Zarządzenie nr. 7 /07 z dnia 30 - 03 - 2007 w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 10 listopada 2006r.

Edycja wiadomości Zarządzenie nr. 8 z dnia 8 listopada 2006r. w sprawie: stosowania okularów korygujących wzrok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7 / 2006 z dnia 31 października 2006r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 7 / 2006 z dnia 31 października 2006r. w sprawie: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2006 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/07 z dnia 16 marca 2007 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 6/06 z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie: zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06 z dnia 28 lipca 2006r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/06 z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie: ustalenia zasad wysyłania upomnień podatnikom - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 5/06 z dnia z dnia 27 lipca 2006

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 5/06 z dnia z dnia 27 lipca 2006 w sprawie: w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 4/06 z dnia z dnia 27 lipca 2006r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 4/06 Wójta GminyWizna z dnia z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie: w sprawie ustalenia procedury rekrutacji pracowników - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3 / 2006 z dnia 23 maja 2006r

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3 / 2006 z dnia 23 maja 2006r w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2 / 2006 z dnia 20 kwietnia 2006r

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2 / 2006 z dnia 20 kwietnia 2006r w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych w 2006 roku. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 1 / 06 z dnia 22 marca 2006 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 1 / 06 z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych oraz zakładowego planu kont dla projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy” podprojekt „Budowa sieci wodociągowej Męczki – Małachowo – Zanklewo – Jarnuty – Boguszki oraz Małachowo – Sambory - Ruś – Wierciszewo –Sieburczyn - Rutkowskie” realizowanego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 09 listopada 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 09 listopada 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenia planu inwentaryzacji na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 09 listopada 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 09 listopada 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenia planu inwentaryzacji na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9 / 2005 z dnia 30 września 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 9 / 2005 z dnia 30 września 2005r. w sprawie: powołania kierownika kancelarii tajnej. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 7/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr7/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 8/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 8/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: wprowadzenie regulaminu polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wizna.. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 1 czerwca 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 06 kwietnia 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr .5./2005 z dnia 06 kwietnia 2005r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4 /2005 z dnia 1 kwietnia 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 4 2005 z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendiów oraz określenia szczegółowych kryteriów ich przyznawania. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia z dnia 31 marca 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej oraz określenie trybu jej pracy. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 16 marca 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 16 marca 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 03 stycznia 2005r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta z dnia 03 stycznia 2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 9/07 z dnia 07 maja 2007r. w sprawie: w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr7 /07 z dnia 30 marca 2007

Edycja wiadomości Zarządzenie nr. 7 /07 z dnia 30 - 03 - 2007 w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr7 /07 z dnia 30 marca 2007

Edycja wiadomości Zarządzenie nr. 7 /07 z dnia 30 - 03 - 2007 w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację zadań publicznych - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 maja 2007

Wiadomości

Uchwała Nr V / 20 / 07

Edycja wiadomości Uchwała Nr V / 20 / 07 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 13 / 07

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 13 / 07 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maja 2007

Wiadomości

Skarbnik Gminy

Edycja wiadomości Skarbnik Gminy - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Edycja wiadomości Wójt Gminy - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy

Edycja wiadomości Wójt Gminy - [Wszystkie zmiany]

Biblioteka Publiczna Gminy Wizna

Edycja wiadomości Biblioteka Publiczna Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Biblioteka Publiczna Gminy Wizna

Edycja wiadomości Biblioteka Publiczna Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie - [Wszystkie zmiany]

Szkoła Podstawowa w Rutkach

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Rutkach - [Wszystkie zmiany]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Edycja wiadomości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Referat ds. wymiaru podatków i opłat

Edycja wiadomości Referat ds. wymiaru podatków i opłat - [Wszystkie zmiany]

Referat ds. wymiaru podatków i opłat

Edycja wiadomości Referat ds. wymiaru podatków i opłat - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maja 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich w ty również wyznaczenia terminów ich odbycia. - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 6 /07 z dnia z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie: w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 14 /07 z dnia 28 marca 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 14 /07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z a r z ą d z e n i e Nr 14 /07 z dnia 28 marca 2007r.

Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 14 /07 z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/07 z dnia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie: w sprawie organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia zebrań wiejskich w sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców wsi sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność Rad Sołeckich w ty również wyznaczenia terminów ich odbycia. - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr V/28/07 z dnia 23 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr V/28/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Sekretarza Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

V/24/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

Edycja wiadomości V/24/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007roku

Edycja wiadomości V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

V/25/07 z dnia 30 stycznia 2007 r

Edycja wiadomości V/25/07 z dnia 30 stycznia 2007 r w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna (zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna we wsi Sieburczyn) - [Wszystkie zmiany]

V/24/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

Edycja wiadomości V/24/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007roku

Edycja wiadomości V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

NR V/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku

Edycja wiadomości NR V/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna. - [Wszystkie zmiany]

NR V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku

Edycja wiadomości NR V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr IV/19/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr IV/19/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A Nr IV/17/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr IV/17/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi -sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność - Rad Sołeckich - [Wszystkie zmiany]

III / 16 / 06 z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III / 16 / 06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Nr III/15/06 z dnia z dnia 16 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr III/15/06 z dnia z dnia 16 grudnia 2006 roku w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

III/14/06 z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości III/14/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy. - [Wszystkie zmiany]

III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy - [Wszystkie zmiany]

III/12/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III/12/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

III/11/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r

Edycja wiadomości III/11/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

III/10/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III/10/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

III/9/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III/9/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Nr II/8/06 z dnia 06 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości Nr II/8/06 z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Nr II/6/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr II/6/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Nr II/5/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr II/5/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Nr II/5/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr II/5/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

NR II/4/06 z dnia z dnia 6 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości NR II/4/06 z dnia z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wizna do reprezentowania Gminy Wizna na Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maja 2007

Wiadomości

Lista Kandydatów

Dodanie nowej wiadomości: Lista Kandydatów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

NR II/4/06 z dnia z dnia 6 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości NR II/4/06 z dnia z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie: w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wizna do reprezentowania Gminy Wizna na Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” - [Wszystkie zmiany]

Nr II/5/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr II/5/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Nr II/6/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr II/6/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr II/7/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Nr II/8/06 z dnia 06 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości Nr II/8/06 z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

III/9/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III/9/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

III/10/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III/10/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

III/11/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r

Edycja wiadomości III/11/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2007 - [Wszystkie zmiany]

III/12/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III/12/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy - [Wszystkie zmiany]

III/12/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III/12/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy - [Wszystkie zmiany]

III/12/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III/12/06 z dnia z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wizna z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy - [Wszystkie zmiany]

III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy - [Wszystkie zmiany]

III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości III/13/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy - [Wszystkie zmiany]

Nr III/15/06 z dnia z dnia 16 grudnia 2006 roku

Edycja wiadomości Nr III/15/06 z dnia z dnia 16 grudnia 2006 roku w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

III / 16 / 06 z dnia 19 grudnia 2006 r.

Edycja wiadomości III / 16 / 06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A Nr IV/17/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr IV/17/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi -sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność - Rad Sołeckich - [Wszystkie zmiany]

III/14/06 z dnia 19 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości III/14/06 z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie: sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr IV/19/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr IV/19/07 z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V / 20 / 07 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2007. - [Wszystkie zmiany]

NR V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku

Edycja wiadomości NR V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna. - [Wszystkie zmiany]

NR V/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku

Edycja wiadomości NR V/22/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna. - [Wszystkie zmiany]

V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007roku

Edycja wiadomości V/23/07 z dnia 30 stycznia 2007roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu celem wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

V/24/07 z dnia 30 stycznia 2007 r.

Edycja wiadomości V/24/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

V/25/07 z dnia 30 stycznia 2007 r

Edycja wiadomości V/25/07 z dnia 30 stycznia 2007 r w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna (zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna we wsi Sieburczyn) - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR I/ 3/ 06 z dnia 27 listopada 2006 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR I/ 3/ 06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości U C H W A Ł A Nr VI/26/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VI/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr V/28/07 z dnia 23 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr V/28/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Sekretarza Gminy. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr V/28/07 z dnia 23 lutego 2007 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr V/28/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Sekretarza Gminy. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian