BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z a r z ą d z e n i e Nr 40/07 z dnia 3 października 2007r.

2007-11-13 08:54 - Dodanie nowej wiadomości: Z a r z ą d z e n i e Nr 40/07 z dnia 3 października 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2007-11-13 08:56 - Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 40/07 z dnia 3 października 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2007-11-13 08:57 - Edycja wiadomości Z a r z ą d z e n i e Nr 40/07 z dnia 3 października 2007r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Przejdź do wiadomości