BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 12 czerwca 2024

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 czerwca 2024

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 29/2024 WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 29/2024 WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 czerwca 2024

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 czerwca 2024

Wiadomości

Organizacja bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla mieszkańców w dniu wyborów 9.06.2024

Dodanie nowej wiadomości: Organizacja bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla mieszkańców w dniu wyborów 9.06.2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 maja 2024

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań na II sesji

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań na II sesji - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, - [Wszystkie zmiany]

Gmina Wizna realizuje projekt Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

Dodanie nowej wiadomości: Gmina Wizna realizuje projekt Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 maja 2024

Wiadomości

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 maja 2024

Wiadomości

Rejestr wydanych zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr wydanych zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o udzielenie zezwolenia

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o udzielenie zezwolenia - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zwołaniu I posiedzenia

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu I posiedzenia - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 maja 2024

Wiadomości

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe za 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 maja 2024

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 maja 2024

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 17 maja 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 17 maja 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 332/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 332/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 333/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 333/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 maja 2024

Wiadomości

Lista sołtysów kadencji 2024-2029

Dodanie nowej wiadomości: Lista sołtysów kadencji 2024-2029 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 maja 2024

Wiadomości

Wójt Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Wójt Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 maja 2024

Wiadomości

Skład osobowy Rady Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE GŚ.6220.7.2024

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE GŚ.6220.7.2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 maja 2024

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO z dnia 13 maja 2024 r

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO z dnia 13 maja 2024 r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 maja 2024

Wiadomości

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 Wójta Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 Wójta Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 maja 2024

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 maja 2024

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania za IV kw. 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania za IV kw. 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSP Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSP Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat ZSP Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat ZSP Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa ZSP Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa ZSP Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki ZSP Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki ZSP Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat OPS Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat OPS Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa OPS Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa OPS Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki OPS Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki OPS Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 kwietnia 2024

Wiadomości

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 29 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 24 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 8 sierpnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 kwietnia 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 kwietnia 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU - [Wszystkie zmiany]

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Dodanie nowej wiadomości: OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 22 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 kwietnia 2024

Wiadomości

Sprawozdania za I kw. 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania za I kw. 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 kwietnia 2024

Wiadomości

Informacja o dyżurach GKW w Wiźnie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dyżurach GKW w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 8 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 8 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 8 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU I z dnia 8 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 kwietnia 2024

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 kwietnia 2024

Wiadomości

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 kwietnia 2024

Wiadomości

Protokoł z wyborów do Rady Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Protokoł z wyborów do Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 kwietnia 2024

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 kwietnia 2024

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 kwietnia 2024

Wiadomości

Informator dla osób stosujących przemoc domową

Dodanie nowej wiadomości: Informator dla osób stosujących przemoc domową - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian