BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 30/15 Wójta Gminy Wizna

z dnia: 7 lipca 2015 r.
w sprawie: ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

 

            Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.150 z późn. zm.) w związku z rozdz. IV ust. 9 Uchwały nr VIII/36/15 Rady Gminy Wizna z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2015.2079 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie Gminy Wizna w wysokości 1,60 zł.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          WÓJT
                                                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 lis 2015 13:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 671 razy