BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 33/15 Wójta Gminy Wizna

z dnia: 03 sierpnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

       Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1 i 3, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe" w składzie:
1)   Artur Szulc                       - Przewodniczący komisji,
2)   Elżbieta Stankiewicz         - Sekretarz,
3)   Renata Detkiewicz           - Członek komisji,
4)   Radosław Struczyński     -   Członek komisji.

§ 2

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem 04.08.2015r.
2. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne.

§ 3

Zadania i tryb pracy komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          WÓJT
                                                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 lis 2015 09:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 703 razy