BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr VI/28/15

z dnia: 26 marca 2015 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Wizna

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku Nr 1-24 do uchwały Nr IX/46/03 Rady Gminy Wizna z dnia 30 czerwca 2003 roku § 15. 5. Otrzymuje brzmienie „ Gdy wiejskie zebranie wyborcze nie odbędzie się z braku wymaganej frekwencji, ogłasza się jego drugi termin, po upływie 30 minut. Zebranie wyborcze w drugim terminie może być przeprowadzone bez względu na liczbę osób obecnych na nim”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Łuba

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2015 18:47
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 766 razy