BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/6/02

z dnia: 4 grudnia 2002 roku
w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Wizna
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje :

§ 1

Odwołać z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wizna radną Grażynę Zarzecką.

§ 2

Protokół z głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1662 razy