BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Wizna

z dnia: 12 stycznia 2015r.
w sprawie: w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i § 2 Zarządzenia Nr 160/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2014r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wykonywania zadań obronnych w gminie Wizna w 2015 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracownika ds. obronnych urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Wójta do realizacji zadań określonych w § 1.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wizna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wizna
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 sty 2015 15:59
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 763 razy