BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 154/14

z dnia: 22 stycznia 2014 r.
w sprawie: wykonywania zadań obronnych w 2014 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 157/2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wykonywania zadań obronnych w gminie Wizna w 2014 roku stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracownika ds. obronnych i obrony cywilnej urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Wójta do realizacji zadań określonych w § 1.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wizna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wizna

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 sty 2014 08:41
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1233 razy